Academia Canis na świecie

GRAFITY

Academia Canis GRAFITY zamieszkał w miejscowości Tarnowiec. 

Rodzinna tradycja i doświadczenie w hodowli od 1970 roku.