DORTE

Academia Canis DORTE zamieszkała w Niemczech.