GRAFITY

Academia Canis GRAFITY zamieszkał w miejscowości Tarnowiec.