VICTORIA

Academia Canis VICTORIA zamieszkała w Finlandii.