Jaką maść będą miały Twoje szczeniaki?

W sieci znaleźliśmy kolejny ciekawy artykuł Dr. W.H. Harding, Delmater Corgis, Wielka Brytania. Tym razem dotyczący dziedziczenia umaszczenia u Welsh Corgi pembroke.

„Jakiego koloru będą szczenięta? To fascynujące pytanie i chociaż nie można udzielić pewnej odpowiedzi, można dokonać prawdopodobnej prognozy, jeśli ktoś ma dobrą znajomość historii rodziny rodziców i elementarną wiedzę na temat zasad genetyki.

Wszystkie odziedziczone postacie są przekazywane przez komórki rozrodcze rodziców. Każda taka postać ma własny gen, a zachowanie tych genów decyduje o tym, jakie cechy będzie posiadać potomstwo.

Większość genów (i dotyczy to koloru u Corgi), można zaklasyfikować jako dominujące lub recesywne, dominujący to taki, który odtworzy swój szczególny charakter. Jeśli będzie obecny w komórce zarodkowej tylko jednego rodzica, podczas gdy gen recesywny odtworzy tylko swój charakter w połączeniu z podobnym genem z innej komórki zarodkowej.

Rudy jest dominującym kolorem w Pembroke Corgi i może występować samodzielnie lub w połączeniu z czernią lub bielą, przy czym te dwa ostatnie kolory są recesywne na rudy. Mówi się, że zwierzę niosące zarówno geny dominujące, jak i recesywne jest heterozygotyczne, a charakter recesywny może pozostać uśpiony przez wiele pokoleń, nie dając żadnych zewnętrznych dowodów na jego obecność, dopóki kojarzenie z innym heterozygotycznym zwierzęciem nie spowoduje jego ponownego pojawienia się.

Ryc. 1 zilustruje ten punkt.

AA = RUDY homozygotyczny (prawdziwie hodowlany)

Ab = fenotyp heterozygotyczny: rudy (niosący czarny gen)

bb = trikolorowy (lub czarny podpalany *)

Ryc. 1

A i B są heterozygotycznymi rodzicami (Ab), wykazującymi jedynie dominujący charakter, tj. kolor rudy. Wyprodukują potomstwo w proporcji jednego czarnego podpalanego *) (lub trikolorowego) do trzech rudych, przy czym dwa z nich są heterozygotyczne jak rodzice (tj. Niosą geny czarne (lub czarno-białe), jak również rude), podczas gdy drugie rude potomstwo będzie homozygotyczne (tj. niosąc tylko rudy gen).

Mówiąc prościej, heterozygotyczne potomstwo to genetycznie „nieczyste” rude, a homozygotyczne jest „prawdziwie hodowane” rude.

Ponieważ heterozygotyczne i homozygotyczne rude są nierozróżnialne od siebie, ich genotyp można określić jedynie poprzez odnotowanie koloru ich potomstwa.

Poniższe diagramy ilustrują możliwe wyniki różnych kojarzeń. Chociaż należy tutaj podkreślić, że proporcje dla każdego oczekiwania będą dotyczyć tylko dużej liczby potomstwa. Niekoniecznie jednego miotu, w którym liczba potomstwa będzie zbyt mała dać prawdziwą wskazówkę.

Przyczyna tego będzie oczywista. Pamiętamy się, że przy każdym kryciu uwalnia się bardzo duża liczba plemników lub komórek męskich, ale tylko kilka komórek jajowych lub żeńskich jest dostępnych do zapłodnienia.

Dlatego liczba par genów jest zbyt mała, aby pokazać prawdziwy odsetek.

Teraz na ryc. 2 heterozygotyczna ruda A (Ab) jest powiązana z homozygotyczną rudą B (AA). Nie powstaną żadne trikolory, czernie i opalenizny, ale połowa potomstwa będzie heterozygotyczna (nieczysty rudy), a połowa będzie homozygotyczna (prawdziwie hodowlany rudy), tak że nie zostaną przedstawione żadne wizualne dowody wskazujące na heterozygotyczny charakter A . Całe potomstwo ma rude

płaszcze jak rodzice.

Ryc. 2

Ale jeśli A zostanie skojarzone z trikolorowym (bb) (lub czarnym podpalanym), jak pokazano na ryc. 3, wówczas połowa potomstwa będzie trikolorowa (lub podpalana), a połowa będzie nieczystym rudym.

Ryc. 3

Teraz, jeśli A jest homozygotycznym rudym (AA) i jest skojarzone z trikolorowym (bb) (lub czarnym podpalanym), wówczas oczekiwaniem nie będzie trikolorowy, ale wszystkie heterozygotyczne rude, jak pokazano na ryc. 4.

Ryc. 4

Jak dotąd bieli nie uważano za osobny kolor. Jak już wspomniano, recesywny jest rudy, ale ze względu na modę hodowlaną trudno jest znaleźć całkowicie rudego Corgi, który nie jest heterozygotyczna w stosunku do bieli. A zatem całkowicie rude mioty są rzadkością. W rzeczywistości w niektórych odmianach dominacja rudego nad bielą jest tak ograniczona, że kolory są prawie równomiernie zrównoważone. Stąd od czasu do czasu pojawia się „biało”, gdzie biel przewyższa rude w sierści. Wynik ten jest dość łatwy do uchwycenia, jeśli na ryc. 1. A i B są uważane za rude niosące nadmiar bieli zamiast czynnika czerni i brązu, w którym to przypadku biel odpowiada białemu potomstwu czerni i brązu. Innymi słowy, jeśli rodzice A i B noszą nadmierną biel, to oczekiwanie byłoby białe na cztery, choć niekoniecznie w odniesieniu do jednego miotu.

Osobliwym faktem jest to, że czarny gen wydaje się stymulować rudy. Szczep całkowicie wolny od czarnego genu ma tendencję do degeneracji do bladego płowego lub złotego koloru. Ale jeśli suka tego szczepu zostanie pokryta trikolorowym psem, szczenięta prawdopodobnie będą znacznie jaśniejsze rudo-białe, ale tam nie będzie trikolorów. Mogą być jednak szczenięta sobole.

Pręgowany nie jest prawdziwym kolorem Pembroke, a jego pojawienie się może być spowodowane wyłącznie recesywnym genem pochodzącym od przodków Cardigana.

Zwykły rodowód pięciu generacji sam w sobie nie może wskazywać, czy pies nosi czarny gen. Każdy pies w linii prostej może być rudy lub rudo-biały. Mogą być triklorowi bracia i siostry którzy nie są pokazani w rodowodzie.

Na przykład pies mojej hodowli spłodził dwa trikolorowe i siedem rudo-białych szczeniąt z jednej konkretnej suki. W jego ósmym pokoleniu nie ma żadnych triklorów. Ma natomiast trikolorowego przyrodniego brata Championa, a po stronie jego matki były trikolorowe w drugiej, trzeciej i czwartej generacji.

Powtarzam wtedy: „Można dokonać prawdopodobnej prognozy, jeśli ktoś dobrze zna historię rodzinną rodziców”.”

The Welsh Corgi League Handbook 1958