ROSJA

Dzień trzeci to Sobór Zmartwychwstania Chrystusa, Twierdza Pietropawłowska, Kunstkamera (najstarsze muzeum w Rosji)  i oczywiście rejs statkiem.