CAC RYBNIK 2016

Towarzszyli nam: MARIAN YALTA

Krajowa Wystawa Psów Rybnik 2016 była bardzo udana. Poniżej osiagnięcia naszych podopiecznych:

Merthyr Wanda AN INNOCENT MAN – BOB 
Lajf Spring YALTA – BOS